Jana Horáková

 

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současnosti pokračuje prezenční formou doktorského studia zaměřeného na oblast klinické psychologie. V rámci disertačního plánu se věnuje otázce hledání souvislostí mezi stylem odívání a osobností člověka. Po dokončení magisterského studia absolvovala kurz Psycholog ve zdravotnictví a pracuje v této ambulanci klinické psychologie. Dále je také frekventantkou základního kurzu v Rorschachově metodě zaštítěným Institutem klinické psychologie a dlouhodobého Poradenského a psychoterapeutického výcviku zaměřeného na klienta pod Českým institutem PCA Brno. Již během studií se snažila nasbírat co možná nejvíc praktických zkušeností. V rámci projektu V jednom světě pracovala jako dobrovolník na dětském oddělení psychiatrické nemocnice ve Šternberku, taktéž byla dobrovolníkem centra Amelie poskytující péči onkologickým pacientům a jejich rodinám. Vyzkoušela si práci jako au-pair, vedoucí na dětském táboře či pedagogickou činnost. Během studia se zúčastnila řady kratších seminářů a kurzů, například:

 

- Arteterapie – Příběh v Obraze – PhDr. Martina Komzáková, 8 hod., projekt TERA, FF UP Olomouc.

- Lüscherův barvový test – Dr. Zdeněk Altman, 8 hod.

- Možnosti řešení konfliktu - Mgr. Michal Horák, 8 hod.

- Koučink – Michal Havlíček, 24 hod., projekt TERA, FF UP Olomouc.

- Autogenní trénink - Mgr. et. Mgr. Veronika Víchová, 8 hod., projekt TERA, FF UP Olomouc.

 

Publikace

Dohnalová, V., Horáková, J., & Šustrová, I. (2015). Problematika nakupování nevidomých osob: Zmapování oblasti týkající se pomoci široké veřejnosti nevidomým osobám při nakupování. In Hutyrová,  M., Kroupová, K., Souralová, E. (Eds.), III. Olomoucké speciálně pedagogické dny: Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy (36 – 45). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4907-4.

Horáková, J. (2016). Nakupování nevidomých osob. In Kačmárová, M., Hruščová, E., Martončik, M. (Eds.), Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. 16. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ (250 - 269). Prešov: Prešovská univerzita v Prešově.

 

quotation left Má-li člověk milovat sám sebe, musí se chovat způsobem, který obdivuje. (Irvin D. Yalom) quotation right

Horakova 1

tel.: +420 725 980 433
       +420 55 62 05 846-7
 
email: info@psycholog-slezsko.cz
 
Kolejní 12/1323
Moravská Ostrava
702 00