Zdroje pro péči o vlastní psychické zdraví

Níže uvádíme důležité odkazy a zajímavé zdroje, na kterých je možné nalézt odbornou psychologickou pomoc, poradenství, kvalitní články nebo publikace o psychologii nebo materiály pro práci s psychickými problémy svépomocí. Poskytnuté zdroje se budeme snažit aktivně rozšiřovat, abychom našim klientům kromě terapie u nás nabídli další možnosti, jak zlepšit své mentální zdraví a životní spokojenost. 

 

Krizová pomoc: 

Projekt Nevypusť duši (web) - projekt zaměřený na rozšiřování povědomí o psychických problémech, na webových stránkách je možno nalézt velké množství edukativních infografik a také seznam zařízení (web), která poskytují psychologickou péči 

Krizové Centrum Ostrava (web) - okamžitá psychosociální a psychoterapeutická pomoc bezplatně a nepřetržitě při akutních stavech

Linka první psychické pomoci (web) - tel. 116 123 - psychologické poradenství přes telefon

Linka důvěry Ostrava (web) - tel. 737 267 939 - linka důvěry pod záštitou Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy, v provozu nepřetržitě 

Projekt NEPANIKAŘ (web) - projekt stojící za vývojem aplikace Nepanikař, která je doplňkovou metodou pro zvládnutí psychických obtíží

 

tel.: +420 725 980 433
email: info@psycholog-slezsko.cz

Prostřednictvím e-mailu neposkytujeme konzultace

Facebook: facebook_19.png 


Kolejní 12/1323
Moravská Ostrava
702 00

Při akutních problémech volejte do Krizového centra a Krizového centra pro děti a rodinu

Dále poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc Aplikace „NEPANIKAŘ“.