Slezské psychologické středisko

Slezské

Psychologické

Středisko

Zdroje pro péči o vlastní psychické zdraví

Níže uvádíme důležité odkazy a zajímavé zdroje, na kterých je možné nalézt odbornou psychologickou pomoc, poradenství, kvalitní články nebo publikace o psychologii nebo materiály pro práci s psychickými problémy svépomocí. Poskytnuté zdroje se budeme snažit aktivně rozšiřovat, abychom našim klientům kromě terapie u nás nabídli další možnosti, jak zlepšit své mentální zdraví a životní spokojenost.


Krizová pomoc: