Slezské psychologické středisko

Slezské

Psychologické

Středisko

Kurzy, semináře, školení

Syndrom CAN, informace o přípravě na atestaci, kazuistika

1/18/2022

12:00

Mgr. Petr Štěpaník

Náročný pacient v psychoterapii aneb kdy a proč běžné metody selhávají?

Psychodynamická teorie a praktické modifikace léčby

3/18/2022

7:00

Mgr. Michal Václavík