Slezské psychologické středisko

Slezské

Psychologické

Středisko

Kurzy, semináře, školení

Syndrom CAN, informace o přípravě na atestaci, kazuistika

1/18/2022

12:00

Mgr. Petr Štěpaník

Náročný pacient v psychoterapii aneb kdy a proč běžné metody selhávají?

Psychodynamická teorie a praktické modifikace léčby

3/18/2022

7:00

Mgr. Michal Václavík

Posttraumatická stresová porucha, kazuistický seminář

4/4/2023

11:00

Mgr. Martina Gebarová

Supervizní seminář s psychiatrem MUDr. Petrem Augustinem

9/1/2023

7:00

MUDr. Petr Augustin

Supervizní seminář s psychiatrem MUDr. Petrem Augustinem

1/5/2024

8:00

MUDr. Petr Augustin

Supervizní seminář s psychologem PhDr. Petrem Štěpaníkem

3/15/2024

7:00

PhDr. Petr Štěpaník

Supervizní kazuistický seminář s psycholožkou PhDr. Andělou Vaculíkovou

Téma semináře bude upřesněno na konci srpna 2024

9/24/2024

6:00